OGV logo - ongewoon goed vergaderen
Ongewoon Goed Vergaderen is een product van het Meeting Skills Institute

Basistraining Ongewoon Goed Vergaderen

 
Doel

 Een merkbare, zichtbare verandering van vergaderen in de eigen beroepspraktijk.

 

Inhoud

 • Collectieve hypnose
 • Waarom goed vergaderen zo lastig is – waarom ongewoon goed vergaderen zo nodig is
 • Klassieke frustratietoppers
 • Het OGV-concept: een integrale, andere benadering van vergaderen
 • Het fundament van OGV: de drie pijlers
 • Het OGV-stappenplan (methodiek)
 • Heroriëntatie op de agenda en het verslag
 • De vier fasen in bijna elke bespreking
 • De OGV-vergaderkaarten© onder de loep
 • 8 redenen waarom men vergadert: de generieke vergaderdoelen
 • Het leren toepassen en verankeren van nieuw professioneel vergadergedrag in de eigen beroepspraktijk + reflectie hierop
 • Visie op het leren (en evalueren) van professionals in jouw organisatie
 • De juiste mensen bijeen, en dan… Het leren ontwerpen van besprekingen: stoeien met de unieke OGV-vergaderkaarten© in de eigen beroepspraktijk
 • Invoering van Ongewoon Goed Vergaderen in de eigen organisatie
Opbouw training (in-company of open inschrijving)

Duur

De duur van de training is 2,5 dag. Dit is als volgt opgedeeld:

 • 1 eendaagse training
 • 2 dagdelen training
 • 1 intertraining (mix van intervisie en inhoudelijke verdieping)

De basistraining is een complete set van activiteiten die samen bijdragen aan een hele andere kijk en toepassing van vergaderen. We starten natuurlijk met een nulmeting (hoe staan we er voor?) en eindigen met een afrondend overleg waar implementatie en borging van het geleerde centraal staat. Het gaat immers om blijvende, professionele gedragsverandering en dat is niet klaar na de training.

 

Dag 1

Op de eerste dag gaat het in eerste instantie om de bewustwording over hoe men op dit moment vergadert en om een doorkijk hoe het anders kan richting ‘ongewoon goede vergaderingen’. De deelnemers ervaren al vrij snel het grote verschil tussen wat men traditioneel gewend is en de OGV-aanpak. Het unieke stappenplan, inclusief een eerste kennismaking met de OGV-vergaderkaarten©, komt in de middag al aan de orde en er wordt even gesnuffeld aan nieuwe spelregels en een hele nieuwe definitie van ongewoon goede vergaderingen. Het oefenen met de OGV-vergaderkaarten© is voor iedereen een volledig nieuwe, inspirerende ervaring. Dus, direct uit de comfortzone! Aan het einde van de dag kiest elke deelnemer één of meerdere radicale, nieuwe spelregels om deze direct in te passen in haar/zijn beroepscontext.

 

Dag 2

Op deze dag zoomen we in op de afzonderlijke stappen van het vijfstappenplan van Ongewoon Goed Vergaderen, inclusief een herijking van de agenda. De eigen vergaderingen, verslagen en agenda’s zijn input voor de training en zorgt ervoor dat het geleerde altijd snel en praktisch kan worden toegepast. Het is dus een echte ‘hands-on’-dag, waarbij we ook aandacht hebben voor de kunst van het reflecteren en feedback geven/nemen. Ook vandaag eindigen we met enkele praktische opdrachten om het geleerde direct toe te passen in de eigen beroepspraktijk. Na vandaag wordt het duidelijk dat door de verbinding van de methodiek aan enkele hogere theorieën Ongewoon Goed Vergaderen nooit een set trucs kan worden.

 

Dag 3

Nadat we op dag twee de afzonderlijke onderdelen hebben uitgediept, gaat het nu om de integrale toepassing van de vijf stappen van het vijfstappenplan van Ongewoon Goed Vergaderen. We oefenen met ingebrachte casussen met het ontwerpen en daadwerkelijk uitvoeren van ‘kleine vergaderingen’ en verkennen enkele belangrijke begrippen als ‘dialoog versus debat’, ‘rentmeesterschap’, ‘emoties en behoeftes’, ‘leercyclus van professionals’ en traditionele en ‘andere’ vergaderrollen. Met de introductie van ‘Maatjes-in-Meetings’ worden de thuisopdrachten voor de eigen beroepspraktijk toegelicht.

 

Dag 4

Zoals op de andere dagen wisselen we onze ervaringen uit met het geleerde. Daarnaast gaan we in dialoog met een OGV-ervaringsdeskundige en bespreken we mogelijke vormen van invoering binnen de eigen organisatie. We evalueren de hele training en blikken vooruit naar kruisbestuiving in de nabije toekomst.

 

Eenmalig een intertraining

De intertraining is een mix van intervisie en inhoudelijke verdieping van het gedachtegoed. Voor een intertraining geldt een groepsgrootte van minimaal vier en maximaal zes mensen. De ervaring leert dat de grootte van de groep de deelnemers veiligheid en vertrouwen biedt om zich kwetsbaar op te stellen. Er is daardoor voldoende ruimte voor zowel persoonlijke leerervaringen als inhoudelijke verdieping.

 

Nazorg (bij in-company-training)

De deelnemers vullen opnieuw de OGV-vragenlijst© in, die na verwerking wordt besproken met de opdrachtgever. Daarnaast bespreken we de mogelijke implementatie en wijze van borging intern. 

Trainingsfilosofie

De aanpak is ervaringsgericht, waarbij de beroepscontext en de eigen ervaringen input zijn voor de trainingsmomenten. Reflectie en feedback geven en nemen zijn structureel in de training geïntegreerd. Van de deelnemers vragen we een nieuwsgierige, ontdekkende en verkennende grondhouding.  

Doorlooptijd

Om een zo goed mogelijk leerrendement te realiseren, bestrijkt de basistraining een tijdsvlak van ca. 4 tot 6 maanden.

 

Groepsgrootte

Open inschrijving: minimaal 12 en maximaal 20 personen.

In-company: in overleg. 

Voor wie?

 • Teams en leidinggevenden en sleutelfiguren die veel vergaderen en zich regelmatig storen aan het gebrek aan eigenaarschap en actieve deelname van medewerkers/deelnemers en die meer willen sturen op taakvolwassenheid en gemeenschappelijke daadkracht (besluitvorming en resultaatgerichtheid naast ruimte voor verdiepende inzichten).
 • Individuele professionals die zelf effectiever, productiever en plezieriger willen vergaderen.
 • Directie en bestuurders die op zoek zijn naar substantieel meer ‘value for money’ van hun vergaderingen.
Waar?

Open inschrijving: locatie wordt binnenkort bekendgemaakt. / In-company: in overleg met de opdrachtgever. 

Beloftes

 1. Minder, korter en effectiever vergaderen
 2. Steeds meer energie van vergaderingen
 3. Volledig nieuwe kijk op vergaderen
 4. Selectiever in deelname aan vergaderingen
 
 
Aanvraagformulier

Uw naam (*)

Uw e-mail (*)

Uw bericht

captchaVelden met een * zijn verplicht