OGV logo - ongewoon goed vergaderen
Ongewoon Goed Vergaderen is een product van het Meeting Skills Institute

De uitgangspunten van de methode

  • Structuur bepaalt gedrag, sociale (denk-)structuren bepalen sociaal gedrag in de vergadering
  • Vergaderen is een te leren vaardigheid: een individuele en teamprestatie die structureel wordt geëvalueerd
  • Optimaal benutten van alle aanwezige denkkracht