OGV logo - ongewoon goed vergaderen
Ongewoon Goed Vergaderen is een product van het Meeting Skills Institute

Ongewoon Goed Vergaderen

OGV in 10 seconden:

Ongewoon Goed Vergaderen is een integrale methodiek die gericht is op het optimaal benutten van de juiste, collectieve denkkracht met het oog op kwalitatief betere, slimmere oplossingen en besluiten.

 

 methode-figuur-1 methode-figuur-2  methode-figuur-3
Figuur 1: alle deelnemers komen goed voorbereid en nieuwsgierig naar de vergadering (relevant voor iedereen) Figuur 2: door een goede combinatie van aantrekkelijke doelstelling, de juiste mensen, een vastgestelde tijdspanne en een doordacht ontwerp van de bespreking zorg je voor een energieke en inspirerende bespreking Figuur 3: alle deelnemers ervaren toegevoegde waarde

 

Nieuwe definitie van vergaderen:

Deze tijd vraagt om een nieuwe definitie van vergaderen. Het gaat erom dat elke bespreking voor jou iets heeft toegevoegd wat er voor de vergadering nog niet was. Maar het is ook belangrijk dat jij actief jouw bijdrage hebt kunnen leveren. Het gaat erom dat we er met elkaar steeds beter in slagen om meetings te arrangeren die we ons nog lang herinneren. Vergaderingen als knopen in onze zakdoek en met uitkomsten waarop we kunnen terugvallen tijdens ons werk. Ongewoon goede vergaderingen voegen waarde toe aan de waan van de dag. Bij deze overtuiging past de volgende definitie van vergaderen:

De vergadering is een georganiseerde, energieke ontmoeting tussen twee of meer mensen binnen een beroepscontext. Zij is van toegevoegde waarde voor alle deelnemers en een inspiratiebron voor het alledaagse werk.

 

Verandering van de tweede orde

Door interventies en richtlijnen te koppelen aan een fundamentele visie, kan het professionele vergadergedrag blijvend worden verbeterd. OGV is daarmee geen verzameling trucs, maar een samenhangende set van richtlijnen, ontwikkeld vanuit een geheel nieuwe visie op vergaderen.